App Support

Dutch first, English follows

Problemen bij gebruik van de app

Mocht u problemen hebben met de applicatie, zoals het gebruik hiervan en/of toegang tot uw account, neem dan contact op met Jindra Snobl of Petra van der Stap. Laat het wel gezegd zijn dat deze applicatie alleen te gebruiken is als u een werknemer bent bij Café de Beurs.

Issues when using the app

Should you face any issues while using the application, such as general usage and/or access to your account, please contact Jindra Snobl or Petra van der Stap. Let it be said, however, that this application is only usable if you are an employee at Café de Beurs.